Gezocht: triatleten met een beperking

Paratriathlon bij de NTB
Tijdens haar congres in december 2007, heeft de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) officieel de verantwoordelijkheid voor sporters met een beperking binnen alle georganiseerde vormen van combiduursport overgenomen van het toenmalige NebasNsg. Met de ondertekening van het convenant gehandicaptensport gaf de NTB te kennen dat zij (en daarmee ook haar verenigingen en organisaties) vanaf die tijd zorg zou dragen voor de noodzakelijke voorwaarden en de juiste begeleiding van deze doelgroep.

In de achterliggende periode is er een eerste aanzet gedaan voor de integratie van de gehandicapte sporters in de triathlonsport (en ook alle andere vormen van combiduursport). De mogelijkheden voor en ontwikkeling van combiduursport voor gehandicapten zijn vast onderdeel geworden van het meerjarenbeleidsplan van de bond. Uitgangspunt daarbij was nog in de meeste gevallen dat atleten met een handicap ‘gewoon’ moeten kunnen participeren in het reguliere sportaanbod, terwijl van het actief stimuleren van de sportdeelname nog vrijwel geen sprake is geweest.

Internationaal gezien zijn er de afgelopen jaren echter ook belangrijke stappen gezet. Na veel lobbyen door de Internationale Triathlon Unie (ITU), alsmede de inzet van vele Nationale Federaties en wijzigingen in reglementen is de paratriathlon op 11 december 2010 Paralympisch geworden. De paratriathlon staat voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië.

De NTB heeft deze verandering aangegrepen om de paratriathlon een nog betere plaats te geven binnen de Nederlandse triathlonstructuur. De NTB streeft naar een volwaardig sportaanbod voor zowel triatleten zonder als met een handicap. Dit zal resulteren in een voor iedereen toegankelijk producten- & dienstenaanbod van de NTB. Daar waar nodig worden er aanpassingen gedaan voor de ‘nieuwe’ doelgroep. Dit heeft betrekking op de sport- en bewegingsactiviteit zelf en op het organisatorisch verband waarbinnen de activiteiten worden aangeboden.
 
Door het combiduursportaanbod verder te verbeteren en toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, kan het uitgangspunt dat vrijwel iedereen kan zwemmen, fietsen en/of hardlopen (lees bv. ook: wheelen en handbiken), o.i. een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de beweegachterstand van met name de gehandicapte jeugd. Het succes daarbij zal mede gerealiseerd kunnen worden dankzij de mogelijkheid om triathlon en andere vormen van combiduursport ook in trio- of duoverband te doen (teamactiviteiten).

Wat de NTB betreft was hiermee de tijd aangebroken om concreet actie te ondernemen om de triathlonsport voor gehandicapten verder te ontwikkelen en te gaan zorgen dat het uiteindelijk niet slechts bij plannen blijft.

Talenten, maar zeker ook beginners op het gebied van zwemmen - fietsen/handbiken - hardlopen/wheelen kunnen zich aanmelden bij Jelmer.van.waveren@triathlonbond.nl.

Wat is paratriathlon?

Deze sportdiscipline is opgezet voor sporters met een lichamelijke of visuele handicap. Internationaal is gekozen voor de sprintafstand (750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen). Tijdens nationale en lokale evenementen kunnen dit uiteraard ook afwijkende afstanden zijn (zowel korter als langer). Het onderdeel kan (als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) geïntegreerd plaatsvinden met de triatleten zonder handicap.
 

De paratriathlon is toegankelijk voor de sporter met een fysieke of visuele beperking die binnen één van de zes (nieuwe indeling sinds januari 2017), door de ITU, vastgestelde klassen valt:

PTHC: rolstoelatleten (met een correctietijd voor de fysiek zwaarder beperkte rolstoelatleten)
PTS2 tm PTS5 staande atleten
PTVI: visueel beperkte atleten (met een correctietijd voor de volledig blinde atleten)

Uiteraard zijn deze klassen er voor zowel de vrouwen als de mannen.
Voor deelname aan wedstrijden in Nederland  is een nationale classificatie nodig via de NTB. Bij deelname aan internationale wedstrijden volgt een internationale classificatie door de ITU. Voor deelname aan het NK en internationale wedstrijden is een NTB wedstrijdlicentie verplicht.
 
De paratriathlon is sinds 2016 een sport op de Paralympische Spelen. In RIO2016 waren er drie 'medal events' voor de vrouwen en mannen. Hopelijk kunnen in Tokyo 2020 alle klassen deelnemen aan de paralympische triathlon.


 

Evenementen

Ongeacht de handicap kan een atleet in de meeste gevallen ‘gewoon’ meedoen aan een combiduursportevemement. Toch is het voor iedereen (met of zonder handicap) spannend om voor het eerst aan een triathlon of duathlon mee te doen en dus raden we iedereen aan eerst goed te kijken naar alle tips en adviezen voor beginnende triatleten.

Ook met een lichamelijke beperking kun je vaak prima zwemmen (evt. met hulpmiddelen), fietsen (handbiken) en hardlopen (wheelen). Soms heb je wat meer hulp nodig en als blinde of slechtziende atleet mag je bijvoorbeeld gebruik maken van een gids die je begeleidt (fietsen op een tandem, zwemmen en lopen door middel van een verbinding in de vorm van een elastiek).

Afhankelijk van je handicap zal per wedstrijd bekeken moeten worden of het parcours geschikt is voor jouw mogelijkheden. Bijvoorbeeld: een héél smal, onverhard loopparcours is voor een wheeler vanzelfsprekend minder geschikt dan voor een atleet die met een prothese kan hardlopen. Maar er staan per jaar meer dan 100 evenementen op de kalender en er zitten er genoeg bij die voor iedereen toegankelijk zijn. We raden je aan even bij de organisatie(s) van je keuze te informeren naar de mogelijkheden. Heb je extra ruimte nodig in de wisselzone, heb je hulp nodig bij het in en uit het water komen, bij het omdoen van een prothese of bij het wisselen van handbike naar wheeler?  In overleg met het jurycorps zal altijd bekeken worden hoe en op welke wijze je ondersteund kan worden. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat je zelf moet doen wat je zelf kan, want triathlon is een individuele sport, die je zoveel mogelijk op eigen kracht doet. Ook de veiligheid van jou en je medeatleten moet te allen tijde gegarandeerd kunnen worden, maar in overleg is heel veel mogelijk.

Voor organisaties van evenementen is een speciaal 'factsheet' gemaakt, op basis waarvan beoordeeld kan worden of een evenement geschikt is voor de deelname van paratriatleten. Klik hier voor dit document.

 

 

 

 

 

VideoKilk hier voor een algemene NTB promotiefilm paratriathlon

Klik hier voor een video-impressie van de Paralympische race van de mannen in Rio 2016.

Klik hier voor een video-impressie van de Paralympische race van de vrouwen in Rio 2016.

Doelstellingen

De algemene doelstelling ten aanzien van de paratriathlon is dat het sportaanbod voor (potentiële) sporters met een handicap de komende jaren wordt ingebed binnen de triathlonsport en de NTB-organisatie

Voor de breedtesport betekent dit - naast promotie en kennismaking - dat verenigingen en organisaties zullen worden gestimuleerd en waar nodig ondersteund bij het aanbieden en toegankelijk maken van de sport voor atleten met een handicap.

In het verlengde daarvan wordt een aanvang gemaakt met topsport en talentontwikkeling, met als doel meer deelnemers aan de Paralympische Spelen in 2020.

Contact

De NTB heeft een speciale coördinator paratriathlon in de persoon van Jelmer van Waveren. Vragen of opmerkingen? Mail naar Jelmer.van.waveren@triathlonbond.nl.

Trio-triathlon

Voor wie alledrie de onderdelen van de triathlon vanwege de handicap of andere redenen toch (nog) niet haalbaar zijn, is het ook altijd mogelijk om met één of meerdere collegasporters (met of zonder handicap) deel te nemen aan de zogenaamde trio-triathlon (of duoduathlon).

Deze teamvariant wordt vaak tegelijkertijd of als een aparte startserie georganiseerd bij reguliere evenementen. Hierbij worden de onderdelen verdeeld over twee of drie atleten en als een estafette afgelegd. Dit is tevens een ideale manier om eens kennis te maken met de sport en te kijken of een individuele start tezijnertijd ook iets voor jou kan zijn. Steeds meer organisaties hebben een speciale startserie voor trio-teams op het programma staan.

Kijk op www.ntbinschrijvingen.nl voor het complete overzicht van alle NTB-evenementen en informeer bij de organisatie van je keuze naar de mogelijkheden.